Πολιτική προστασίας δεδομένων

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Το βιβλιοπωλείο Κομπραί αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη
βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων).
Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού
χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό
πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής
νομοθεσίας.
Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας
ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του
Κομπραί.
Το Κομπραί μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση,
ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου τους. Με την πλοήγηση και
χρήση του ιστοτόπου, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και
ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του
παρόντος ιστοτόπου είναι:
Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης
των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των
δεδομένων αυτών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του ΙΤΕ στο [email protected]

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος του Κομπραί
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας
πληροφορίες, παρά μόνο εάν εσείς το επιθυμείτε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας στο
[email protected]
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP
διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του Κομπραί για τη χρήση cookies
παρακάτω.
Το βιβλιοπωλείο Κομπραί δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση
και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη
συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των
προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις
διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας,
συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής
δικτύωσης.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το Κομπραί συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών αποκλειστικά
και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την

εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του
κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και
του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και
συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας που διαθέτουμε στον
ιστότοπό μας καθώς επίσης και όποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφιλ που
διαθέτουμε στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες
της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον
ιστότοπο, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Ουδεμία
περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την
ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από εσάς η σχετική
συγκατάθεση.

Πολιτική για cookies
Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, το Κομπραί ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία
αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την
παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που
αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των
cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη,
όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην
ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις
υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις
επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies
που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές
κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως
χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε
έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση
των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών
αυτού.