Όροι χρήσης

Όροι χρήσης
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του βιβλιοπωλείου Κομπραί υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης
που δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και
έκφανσή του. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενώ
οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο
παρόν κείμενο. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι
έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου
ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω
τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου
(κείμενα, γραφικά, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία του Κομπραί και από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου
απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των
διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) kombraibookstore.gr είναι καταχωρημένο στη
βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου
προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των
αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων), η προστασία τους βαραίνει
αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.
Με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να
κάνει χρήση του περιεχομένου του μονάχα αν αυτή είναι για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία
περίπτωση για εμπορική χρήση. Η δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή
οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου των αντιπόδων, μερικώς ή ως
σύνολο, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τον χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει
ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου
υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το Κομπραί, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] που διαθέτei
για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, διαθέτει εξίσου ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο
χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου και η
ταχυδρομική διεύθυνση, ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα μας.
Το Κομπραί σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε
ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που
αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.ά.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία
και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του
παρόντος ιστοτόπου.
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) του Κομπραί προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν
τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η
επικαιροποίηση, διαγραφή κ.ά). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο
[email protected]

Πολιτική για cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, το Κομπραί ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία
αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την
παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που
αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των
cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη,
όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην
ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις
υπηρεσίες μας.
Πώς να ελέγχετε τα cookies:Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις
επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies
που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές
κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως
χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε
έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση
των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης
Η χρήση του www.kombraibookstore.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του
χρήστη. Ο ιστότοπος μέσω των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή
ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
και του ιστοτόπου εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και
εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη
να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των
αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/
δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές
λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.
Ο ιστότοπος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε
άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή/και τη χρήση των πληροφοριών
και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του
ιστοτόπου παρέχονται ”ως έχουν”. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του ιστοτόπου ότι οι σελίδες, οι
υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα
σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς της Ιστοσελίδας
πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας
παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση
οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το
κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)
Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει
μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη σε αυτές, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες
φέρουν ακέραια και αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Ο ιστότοπος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο ή
τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, η πρόσβαση στις οποίες λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του
ίδιου του χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή
αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που
τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την
ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη
του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να
διατυπώνεται εγγράφως.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από
τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά,
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία
Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/
αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]